background
tport-pardubice

O terminálu

Od 1.10.2019 funguje překladiště v Černé za Bory jako otevřený terminál s nediskriminačními podmínkami pro veškeré zájemce o terminálové služby. Projekt Modernizace překladiště KD Černá za Bory, reg.číslo: CZ.04.1.40/0.0./16_010/0000150 byl spolufinancován  Evropskou unií. Cílem projektu byla modernizace překladiště KD v Černé za Bory. Došlo k provedení stavebních prací, pořízení 2 terminálových překladačů, 1 tahače a systému pro monitorování SPZ nákladních aut a přepravních jednotek. Příjemcem dotace a zároveň provozovatelem překladiště je společnost T-Port, spol. s r.o.

Galerie

Kontakt

Michal Vaško

koordinátor terminálových operací

Tel.: +420 607 084 312


Josef Luňák

vedoucí terminálu

Tel.: +420 775 374 328

Mail: lunak@czechports.cz