tport-kolin

O terminálu

Od 1.1.2020 funguje překladiště v Kolíně jako otevřený terminál s nediskriminačními podmínkami pro veškeré zájemce o terminálové služby. Projekty Výstavba a Doplnění překladiště KD Kolín byly spolufinancovány Evropskou unií. Cíly projektů byly vybudování a následné doplnění překladiště kombinované dopravy v prostoru veřejného přístavu Kolín. Těchto cílů bylo dosaženo rekonstrukcí kolejové vlečky v délce 683m, pořízením dvou terminálových překladačů o nosnosti 45 t vybavených tzv. combispreaderema dvou terminálových tahačů. Dále potom vybudováním manipulačních a skladovacích ploch. Příjemcem dotace a zároveň provozovatelem překladiště je společnost T-Port, spol. s r.o.

Ceník

Platný od 1.2.2023.

Ceník

Platný od 1.2.2024.

Ceník last mile

Smlouva o provozování drážní dopravy

Vlečkový provozní řád

Platnost od 1.7.2023 a vyvěšeno 13.6.2023.

Galerie

Kontakt

Michal Vaško

vedoucí terminálu

Tel.: +420 607 084 312

Email: vasko@czechports.cz

Jan Plášil

koordinátor terminálových operací

Tel.: +420 734 529 905